สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2567 

 สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2567 
Spread the love

 สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี กรกฎาคม 2567 

เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตัวเอง : เปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจ ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2567  (VCT Day) “เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจง่าย ตรวจได้ด้วยตัวเอง : เปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจ ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักตลอดเดือนกรกฎาคม

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึง สถานการณ์เอชไอวี ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2566 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมที่มีชีวิตอยู่ จำนวน 524,523 ราย และได้รับยาต้านไวรัสสะสม 441,635 ราย (ร้อยละ 84) สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมที่มีชีวิตอยู่ จำนวน 23,095 ราย และได้รับยาต้านไวรัสสะสม 19,699 ราย (ร้อยละ 85) เมื่อแยกรายจังหวัด พบว่า จังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสูงสุด (9,933 ราย) รองลงมาคือ ตรัง (3,856 ราย) พัทลุง (2,854 ราย) นราธิวาส (2,088 ราย) ยะลา (1,501 ราย) สตูล (1,450 ราย) และ ปัตตานี (1,413 ราย) ตามลำดับ และในปี พ.ศ. 2566 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย จำนวน 24,886 ราย สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 928 ราย  (ข้อมูลจาก HIV INFO HUB ประมวลข้อมูลณ วันที่ 7 เมษายน 2567)   

 สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2567 

เอชไอวี ตรวจฟรี : คนไทยทุกคนสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นขอตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังมีความเสี่ยงมาแล้ว 14-30 วัน” หากผลตรวจพบว่ามีเชื้อเอชไอวี สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ฟรี ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาทันที  

ตรวจง่าย ตรวจได้ด้วยตัวเอง : ด้วยชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-test) และทราบผลด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา มีความเป็นส่วนตัว ซึ่งประชาชนทุกสิทธิการรักษาสามารถขอรับชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเองได้ฟรีผ่านเมนูสุขภาพในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกิน
ชุด/วัน) หรือซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป และหากผลการตรวจด้วยตนเองเป็นบวก ต้องไปตรวจยืนยันและเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วที่โรงพยาบาลต่อไป  

 เปลี่ยนความกังวลเป็นความมั่นใจ ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ เหมือนการตรวจสุขภาพทั่วไป รวมถึงการป้องกันด้วยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และทางเลือกอื่น เช่น การใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีหรือเพร็พ (Pre – Exposure Prophylaxis: PrEP) และการใช้ยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวีหรือเป๊ป (Post – Exposure Prophylaxis: PEP)

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า  เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี งานโรคเอดส์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคมจากองค์กรสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลา และกลุ่มทำงานดูแลผู้ใช้สารเสพติด (Care Team Songkhla) จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตรวจเอชไอวี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ส่งเสริมให้การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422    

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics