ไอแบงก์ ลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ คารวะผู้นำศาสนา เยี่ยมเยียนหน่วยงานราชการ และลูกค้ารายสำคัญ ในเทศกาลรอมฎอน 

ไอแบงก์ ลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ คารวะผู้นำศาสนา เยี่ยมเยียนหน่วยงานราชการ และลูกค้ารายสำคัญ ในเทศกาลรอมฎอน 
Spread the love

ไอแบงก์ ลงพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ คารวะผู้นำศาสนา พร้อมเยี่ยมเยียนหัวหน้าหน่วยงานราชการ และลูกค้ารายสำคัญ

ในเทศกาลรอมฎอน 2567 สานสัมพันธ์ของการเป็นสถาบันการเงินของพี่น้องชายแดนใต้

 

             ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย ดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ เดินทางเข้าพบเพื่อคารวะประธานและกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ว่าราชการจังหวัด เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตลอดจนลูกค้ารายสำคัญ    ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567  เนื่องในเทศกาลรอมฎอนเดือนประเสริฐ สานสัมพันธ์ของการเป็นสถาบันการเงินของพี่น้องชายแดนใต้

ไอแบงก์ ลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ คารวะผู้นำศาสนา เยี่ยมเยียนหน่วยงานราชการ และลูกค้ารายสำคัญ  ในเทศกาลรอมฎอน  ไอแบงก์ ลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ คารวะผู้นำศาสนา เยี่ยมเยียนหน่วยงานราชการ และลูกค้ารายสำคัญ  ในเทศกาลรอมฎอน 

           โดยการเข้าพบคารวะประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ดร.ทวีลาภและคณะ ยังได้มีโอกาสหารือถึงแนวทางการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนและพี่น้องมุสลิมถึงหลักชะรีอะฮ์ที่อิสลามนั้นห้ามยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ย และหันมาใช้บริการไอแบงก์เป็นสถาบันการเงินหลัก  ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐจัดตั้งเพื่อพี่น้องมุสลิม มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและตอบโจทย์วิถีชีวิตของมุสลิม เช่น เงินออมเพื่อประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ หรือเงินออมเพื่อญาริยะฮ์ที่เพิ่งตัวในช่วงรอมฎอน   สำหรับการเยี่ยมเยียนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและยะลา ในครั้งนี้     ได้มีการแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยสถาบันการเงินที่เข้าใจบริบทของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ใช้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามหลักชะรีอะฮ์ผ่านไอแบงก์ ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นจากการที่ไอแบงก์มีแอปพลิเคชันเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จากนั้น ดร.ทวีลาภ ได้รับฟังและร่วมหาแนวทางในโครงการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดยะลา โดยใช้หลักการเงินอิสลามเพื่อความยั่งยืน

ไอแบงก์ ลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ คารวะผู้นำศาสนา เยี่ยมเยียนหน่วยงานราชการ และลูกค้ารายสำคัญ  ในเทศกาลรอมฎอน  ไอแบงก์ ลง 3 จังหวัดชายแดนใต้ คารวะผู้นำศาสนา เยี่ยมเยียนหน่วยงานราชการ และลูกค้ารายสำคัญ  ในเทศกาลรอมฎอน 

          นอกจากนี้ ดร.ทวีลาภ และคณะ ยังได้เข้าพบเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไอแบงก์ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ณ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ไอแบงก์ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล “Selatan Thailand Tournament (STT) 2024” จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลา ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ด้วยการบูรณาการร่วมกันของทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระยะเวลาจัดการแข่งขันมีขึ้นตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 27 เมษายน 2567 

         พร้อมกันนี้ ไอแบงก์ยังได้เยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่เพื่อกระชับความสัมพันธ์พร้อมขอพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงในการปฏิบัติศาสนกิจช่วงเทศกาลรอมฎอนเดือนอันประเสริฐนี้

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics