มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4

มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา จับมือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 4 ภาคทฤษฎี พร้อมทดสอบภาคปฏิบัติ ประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
 
มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4 มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดโครงการการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่นที่ 4) (ภาคทฤษฎี) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Lab com.1 ชั้น 4 อาคาร 7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทดสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มรภ.สงขลา อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 (อาคาร 47/1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 35 คน โดยมี ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา พร้อมด้วยทีมบริหารคณะฯ ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการทดสอบ
 
มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 4
นอกจากนั้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ยังจัดโครงการสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) (รุ่นที่ 3) ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (สัมภาษณ์) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 (อาคาร 47/1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 20 คน
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics