แถลงข่าว มหกรรม สร้างบ้าน และวัสดุ

แถลงข่าว มหกรรม สร้างบ้าน และวัสดุ
Spread the love

สมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้ (Home builder Southern Association : HSA)

             วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2567     ณ โรงแรมซิกเนเจอร์ หาดใหญ่ สงขลา  สมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้ ร่วมก่อตั้งสมาชิกสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกภายในกลุ่ม ได้จัดแถลงข่าว   โดยมี วัตถุประสงค์สร้างความร่วมมือในกลุ่มพันธมิตร ธุรกิจรับสร้างบ้าน ว่าด้วยการรวมกลุ่ม ผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดสงขลา โดยจะดำเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมกันสะท้อนแนวคิดการก่อสร้างแบบมืออาชีพ และก้าวทันยุคสมัยอยู่เสมอ ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และผู้บริโกค 

แถลงข่าว มหกรรม สร้างบ้าน และวัสดุ

โดยมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ ดังรายชื่อ
1. นายอธิปัตย์ ยินดี                          ตำแหน่ง นายกสมาคม
2.นายหรินทร์ ปานแจ่ม                    ตำแหน่ง อุปนายก ลำดับที่ 1
3.นาวสาวจูนลิฎา โยธาทิพย์           ตำแหน่ง อุปนายก ลำดับที่ 2
4.นางสาวนฤมล กุศลพัฒน์             ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายทะเบียน
5.นายกลยุทธ์ คำประเทือง              ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายปฏิคม
6. นางสาวเจนจิรา หัสดีวิจิตร          ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายวิซาการ
7. นายวีรวุธ พรมสวัสดิ์ตำแหน่ง     กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. นายยูนันท์ หมันเจริญ                 ตำแหน่ง กรรมการฝ่ายวิชาชีพ
9. นายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง              ตำแหน่ง เหรัญญิก
10. นายวันชนะ ทวิสุวรรณ              ตำแหน่งเลขาธิการ 

พร้อมเสนอวิสัยทัศน์ : GROW UP TOGETHER (เติบโตไปด้วยกัน)
และนโยบาย : AMNC
             –พันธมิตร (Aliance)   สร้างความสัมพันธ์สมาชิกภายในกลุ่มธุรกิจประเภทการก่อสร้างอาคาร รวมถึงสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุนกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนำนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์มาสร้างโอกาสทางการก่อสร้างร่วมกัน พร้อมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

            –สมาชิก (Member)    รวมกลุ่มลงนามเข้าร่วมสมาชิกพร้อมเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อโอกาสและสร้างประโยชน์ในด้านการประกอบธุรกิจ หรือด้านวิชาชีพ ของสมาชิกในกลุ่มพันธมิตรธุรกิจรับสร้างบ้าน

           (สมาชิกในปีถัดไป ใช้วิธีโหวตเพื่อเพิ่มหรือปรับลดสมาชิก โดยการตั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณา และการประเมินคัดกรองสมาชิกร่วมกัน สัดสวนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์)

           –เครือข่าย (Network) สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายแต่ละองค์กร ให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ  สถาบันการศึกษา ในการสนับสนุนเสริมสร้างมาตรฐานเทคในโลยีการก่อสร้าง และบุคลากรในสายวิชาชีพแต่ละสาขาร่วมกัน

           –ผู้บริโภค (Consume) สร้างเสริมความเชื่อมั่นแก่บริการรับเหมาก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโกค รวมถึงการ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้มีการเข้าถึง และรับรู้บทบาทของธุรกิจรับสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น

            สมาคมศูนย์รับสร้างบ้าน ภาคใต้ ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมรับสร้างบ้าน และวัสดุ ครั้งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2567 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Building A Houyse Is Easy” โดยในงานจะยกขบวนเหล่าบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำมากมาย ในภาคใต้ มาให้บริการ พร้อมแบบบ้านสวยๆ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย อย่างจุใจ อาทิ โปรโมชั่นจองเท่าไหร่ ลดเท่านั้น สูงสุด 200,000 บาท ค่าก่อสร้างบ้านในราคาพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น เริ่มต้นเพียง 16,xxx บาท พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นโชค Lucky draw จอง 20,000 รับคูปองลุ้นรางวัล 1 ใบ (สูงสุด 10 ใบ) รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ยืนยันจัดเต็มมืออาชีพเรื่องบ้าน วัสดุตกแต่ง เปิดโอกาสให้คนอยากมีบ้านได้พบกับสถาปนิกและผู้ประกอบการโดยตรง รวมถึงวัสดุตกแต่งบ้านที่น่าสนใจจากแบรนด์ชั้นนำของประเทศ อีกทั้งกิจกรรมเสวนาสาระน่ารู้ที่คุณไม่ควรพลาด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ในด้านการออกแบบอาคาร ในหัวข้อ ” บ้านอยู่แล้วสบาย” พบกันได้ในงานมหกรรมรับสร้างบ้านซัมเมอร์นี้

             ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน สามารถปรึกษาสมาคมศูนย์รับสร้างบ้านภาคใต้ ได้ที่ 28/2 ถนนสันติวิถี 2 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
email : homebuildersouthern.association@gamil.com
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics