ทีทีเอ็มพบปะ สังสรรค์สื่อมวลชน 2567

ทีทีเอ็มพบปะ สังสรรค์สื่อมวลชน 2567
Spread the love

ทีทีเอ็ม พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน 2567 ปีที่10 
 
             วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  2567   ด้วยบริษัททรานส์ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม โครงการ Year 2024 Media Away Day เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เป็นครั้งที่ 10 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างทีทีเอ็ม กับสื่อมวลชนทุกแขนง ในการทำงานร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา โดยมี นายมฮัมหมัด ไฟโรส โรสลัน ผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ ทีทีเอ็ม กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย
นายสืบพงศ์ คงขุน รองผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ 
นายโมฮัมหมัด ซูไฮซาร์ด บิน ชูไฮมี รองผู้จัดการใหญ่สายงานการพาณิชย์และสนับสนุนธุรกิจ
นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ ผู้จัดการส่วนบริหารภาพลักษณ์องค์กร
นายภูอะหรง ภูริปุตานนท์ ผจก.ส่วนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซฯ
นายทรงศักดิ์ ชัยสุขตาไชย ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
นายธรวัฒน์ พิเชฐานนท์ ผู้จัดการส่วนตรวจสอบและกำกับภายในองค์กร
เจ้าหน้าที่ทีทีเอ็ม และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม  ณ บ้านสวนรุสนานี ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 
 
           เป้าหมายในการจัดกิจกรรมในปีนี้ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ทั้งส่วนของสื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานจัดทำสื่อของทีทีเอ็ม  ได้ทำความรู้จักกับทีทีเอ็ม คณะผู้บริหาร และการดำเนินการในปัจจุบัน ร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสงขลา
 
           นายมฮัมหมัด ไฟโรส โรสลัน ผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีเอ็มกล่าวว่า  ขอขอบคุณสื่อทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมของเรา และทีทีเอ็มก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยทีทีเอ็มนั้น มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งบริเวณโรงแยกก๊าซฯและแนวท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอจะนะ  เทพา นาหม่อม หาดใหญ่และสะเดา ซึ่งโครงการสำคัญของทีทีเอ็ม ที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้แก่
• กองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้านทีทีเอ็ม 10 ล้านบาทต่อปี
• กองทุนพัฒนาสายพันธุ์นกเขาชวา อำเภอจะนะ 1 ล้านบาทต่อปี
• กองทุนประมง อำเภอจะนะและอำเภอเทพา 1 ล้านบาทต่อปี
• กองทุนส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาสำหรับชุมชนรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ (ตั้งแต่ปี2555) 5 ล้านบาทต่อปี 
 
ทีทีเอ็มพบปะ สังสรรค์สื่อมวลชน 2567
 
สำหรับในปีนี้ เราก็พยายามสร้างสรรค์โครงการที่ดีต่อชุมชน ด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาทิเช่น
• โครงการฝึกอบรมช่าง เพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชน “กลุ่มอาชีพทำเบเกอรี่ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ
• โครงการ CSR ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง
• กองทุนพัฒนาสังคมทีทีเอ็ม กลุ่มเครื่องแกงบ้านไร่ หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
ทีทีเอ็มพบปะ สังสรรค์สื่อมวลชน 2567
ทั้งนี้เป็นตัวอย่างโครงการที่เราได้น ามาให้ชม ชิม ภายในงาน โดยโครงการเหล่านี้เพื่อตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในส่วนโครงการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการด้านสาธารณสุขที่มีอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลีนิคทำฟันประจำตำบลตลิ่งชัน โครงการด้านการศึกษาที่ส่งต่อผ่านกองทุนพัฒนาสังคมเป็นต้น และอีกหลายๆโครงการที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่ในทุกๆ โครงการที่เราได้สร้างสรรค์ เราดูความเหมาะสม คุณภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลัก
 
     
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics