นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พ่อภูมิพล ล้นเกล้าฯ ชาวสงขลา”

Spread the love

 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
แถลงข่าวนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

 

 

 

 

 

 

วันที่  9 ธันวาคม 2559     ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พ่อภูมิพล ล้นเกล้าฯ ชาวสงขลา” โดยมี พล.ต.ต. ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , คุณพัชรินทร์ ลังแท้กุล หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ,สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา , กลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลา ,คุณชาญ วารีรัตน์ ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา และคุณวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์   ร่วมกันแถลงข่าว

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พ่อภูมิพล ล้นเกล้าฯ ชาวสงขลา” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560   ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนอกจากจะจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ที่ทรงเสด็จมาสงขลาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2502 และในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลา  เท่าที่ปรากฏหลักฐาน ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ  อำเภอหาดใหญ่    อำเภอเมืองสงขลา อำเภอนาทวี  อำเภอสะเดา  นอกจากนี้ หากท่านใดมีภาพถ่ายเก่าหรือเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ประเภทอื่นๆเช่น แผนที่ แผนผัง   โปสเตอร์  ปฏิทิน ข่าว เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างๆ กับจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดอื่นๆ สามารถส่งมอบให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเก็บรักษาเป็นเอาสารจดหมายเหตุ เพื่อใช้ในการศึกษาประวิัติศาสตร์ของชาติสู่รุ่นลูกหลานในอนาคตต่อไป    และ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น สาธิตการวาดภาพพระบรมฉายาทิสลักษณ์ การชมภาพยนตร์เกี่ยวกับในหลวง   การเสวนาบันทึกความทรงจำและการทำกิจกรรมของน้องๆนักเรียน การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พ่อภูมิพล ล้นเกล้าฯ ชาวสงขลา”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics