กฟผ. สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา สื่อสารภารกิจการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

Spread the love

กฟผ. สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา สื่อสารภารกิจการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายเขมญาติ  ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายสื่อมวลชน พร้อมสื่อสารภารกิจการดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้า นอกจากนั้นยังมีโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง – สงขลา 3 เพื่อเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics