เปิดแล้ว งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย สัญจร คร้ังที่8

เปิดแล้ว งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย สัญจร คร้ังที่8
Spread the love

พิธีเปิดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย สัญจร คร้ังที่8
The 8th Printtech Embroidery Packaging

เปิดแล้ว งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย สัญจร คร้ังที่8

           ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566  เวลา 9.30 –11.00 น.   ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี หาดใหญ่(ICC HAT YAI)  บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด เป็นบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า และผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ปี 2547 และได้มีการจัดงานแสดงสินค้า Printtech Expo เป็นประจำทุกปีที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีและงานปริ้นท์เทคและจักรปักสัญจร ตามภูมิภาคต่างๆ   โดยมี นายเอกชัย  เลิศวิบูลย์ลักษณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์  ท่าจีน  รองประธานหอการค้าสงขลา  นายสุวิทย์  ตันรัตนากร  ประธานสภาอุตสาหกรรม  คุณมินท์ธิตา  นิธิกรกุลนันทน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด   พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอย่างมากมาย


            จังหวัดสงขลาพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ทางบริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด เห็นถึงความสำคัญ อันโดดเด่นนี้   จึงมีความประสงค์ที่จะนำนักลงทุนและผู้ประกอบการจากกรุงเทพฯ  พร้อมเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ของงานพิมพ์ป้ายโฆษณา จักรปัก บรรจุภัณฑ์  ไปจัดแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้  ได้ชมและพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและองค์ความรู้  ในการทำงานด้านธุรกิจงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์, งานโฆษณา, งานปัก เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ธุรกจิระดับ SME ในภาคใต้ ได้ขยายสู่ตลาดอินโดจีน

เปิดแล้ว งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย สัญจร คร้ังที่8 เปิดแล้ว งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์จักรปักและบรรจุภัณฑ์ไทย สัญจร คร้ังที่8

               บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด  จัดงานแสดงสินค้า ปริ้นท์เทค จักรปัก บรรจุภัณฑ์สัญจร คร้ังที่ 8     ณ.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปีหาดใหญ่ (ICC HAT YAI)  ในวันที่ 2-3 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.-17.00น. ภายในงานผู้เข้าชมงาน จะได้รับข้อมูลข่าวสารอันทันสมัยจากองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมงาน จำนวนผู้ร่วมแสดงสินค้า 50 บริษัทฯ +120 คูหา พื้นที่โดยรวม 3,000 ตรม. โดยผู้ร่วมแสดงสินค้าจะนำเทคโนโลยีทันสมัยมาแสดงในงาน  เพื่อแสดงให้เห็นถึงสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ การทำงานรวดเร็ว ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผลกำไรให้กับองค์กร ต่างๆ ท้้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ผู้เข้าชมงาน ตลอด 2 วัน ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย สามารถต่อยอด การค้าทางธุรกิจภายในงานมูลค่ากว่า 100ล้านบาท พร้อมส่งเสริมให้นักธุรกิจในภาคใต้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดสากล และเสริมความรู้กับกูรูผู้มีประสบการณ์ตรงจากงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ งานปักงานป้ายโฆษณา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics