สสม. จับมืออินฟลูฯ เสริมเขี้ยวเล็บสร้างสรรค์เนื้อหาลด ละ เลิกบุหรี่ และมอบรางวัลเยาวชนประกวดคลิปเลิกบุหรี่บ้านละคน

สสม. จับมืออินฟลูฯ เสริมเขี้ยวเล็บสร้างสรรค์เนื้อหาลด ละ เลิกบุหรี่ และมอบรางวัลเยาวชนประกวดคลิปเลิกบุหรี่บ้านละคน
Spread the love

สสม. จับมืออินฟลูฯ เสริมเขี้ยวเล็บสร้างสรรค์เนื้อหาลด ละ เลิกบุหรี่ และมอบรางวัลเยาวชนประกวดคลิปเลิกบุหรี่บ้านละคน

สสม. จับมืออินฟลูฯ เสริมเขี้ยวเล็บสร้างสรรค์เนื้อหาลด ละ เลิกบุหรี่ และมอบรางวัลเยาวชนประกวดคลิปเลิกบุหรี่บ้านละคน

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566   ณ โรงแรมเซาเทอร์นแอร์พอร์ทหาดใหญ่ จ.สงขลา มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. จัดเวทีมอบรางวัล “Influencer ต้นแบบต้านยาสูบ” และมอบรางวัลจากการประกวดคลิปสั้น “เลิกบุหรี่บ้านละคน” เปิดพิธีและมอบรางวัลโดยนายศรีสุวรรณ ควรขจร ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผน/คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวปิดโดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.

สสม. จับมืออินฟลูฯ เสริมเขี้ยวเล็บสร้างสรรค์เนื้อหาลด ละ เลิกบุหรี่ และมอบรางวัลเยาวชนประกวดคลิปเลิกบุหรี่บ้านละคน

Influencer ต้นแบบต้านยาสูบ เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ “ชุมชนสดใสไร้ยาสูบ” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นการมอบตำแหน่งให้กับ Influencer หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ ที่เป็นต้นแบบในการลด ละ เลิกบุหรี่ โดยใช้วิธีการเสนอชื่อจากบุคคลทั่วไปและคัดเลือกตามคุณสมบัติที่วางไว้ นายดลรอฮีม พันหวัง ผู้รับผิดชอบโครงการกว่าวว่า “เราตั้งเกณฑ์ไว้ว่า Influencer ต้นแบบต้านยาสูบ ต้องเป็นคนที่ไม่มีประวัติการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติด ตัว Influencer เองไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ยาเสพติด เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านนี้ ที่สำคัญ คือ พร้อมที่จะร่วมงานกับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) สร้างสรรค์เนื้อหาต้านยาสูบในช่องทางสื่อออนไลน์ ตามที่ตกลงกัน หลังจากที่ได้คัดเลือกตามขั้นตอนและประสานพูดคุยกันแล้ว วันนี้เราได้ Influencer ต้นแบบต้านยาสูบ และเดินทางมารับรังวัลในวันนี้ด้วย”

สสม. จับมืออินฟลูฯ เสริมเขี้ยวเล็บสร้างสรรค์เนื้อหาลด ละ เลิกบุหรี่ และมอบรางวัลเยาวชนประกวดคลิปเลิกบุหรี่บ้านละคน

ในรอบนี้ผู้ที่ได้เป็น Influencer ต้นแบบต้านยาสูบ ของ สสม. มี 2 ช่อง คือ 1) ช่อง Fizart Vlog หรือคุณอาบูซาตร์ เจะเตะ มีผู้ติดตามในช่องเฟสบุคกว่า 600,000 มีผลงานมากมายทั้งในเฟสบุค Tiktok และช่องยูทูป เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยว และวาไรตี้ มีบุคลิกเป็นกันเองเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มวัยรุ่น และ 2) ช่องแวรุงไปไหน (Waerung Painai) หรือคุณบูคอรี อีซอ (ยี) และคุณกรวรรณ ภูริวัฒน์ (กิฟต์) มีผู้ติดตามในช่องเฟสบุคกว่า 450,000 คน มีผลงานมากมายทั้งในเฟสบุค TikTok ช่องยูทูป และ Instagram เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยว รีวิวอาหาร และวาไรตี้ มีบุคลิกเป็นกันเองเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มวัยรุ่น

รายการประกวดคลิป “เลิกบุหรี่บ้านละคน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2566 เป็นลักษณะของการแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอสั้นไม่เกิน 1 นาที ภายใต้กรอบรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ลด ละ เลิก บุหรี่ ในกลุ่มผู้ใช้สื่อออนไลน์ ผู้เข้าแข่งขันเป็นเยาวชนและเด็กนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ นายดลรอฮีม พันหวัง กล่าวในรายงานว่า “รายการนี้มีประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 104 ทีม กระจายทั่วประเทศ หลังจากยืนยันตัวตนแล้วได้ทั้งทั้งหมด 88 ทีม เป็นทีมที่สมัครในนามโรงเรียน 68 ทีม แยกเป็นพื้นที่ได้ดังนี้ จากจังหวัดปัตตานี 16 ทีม ยะลา 8 ทีม นราธิวาส 7 ทีม สงขลา 30 ทีมสตูล 1 ทีม นนทบุรี 1 ทีม ประจวบคีรีขันธ์ 1 ทีม บุรีรัมย์ 1 ทีม กรุงเทพฯ จำนวน 2 ทีม ที่เหลือ 20 ทีม สมัครในนามบุคคลไม่ระบุจังหวัด หลังจากหมดเวลาส่งผลงานมีทีมเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 50 ทีม การประกวดแบ่งรางวัลออกเป็น 5 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลชนะเลิศ 2) รางวัลรองชนะเลิศ 3) และ 4) รางวัลชมเชย และสุดท้าย 5) รางวัล Popular Vote โดย 4 รางวัลแรกนั้นเรามีกรรมการ 5 ท่านให้คะแนน ส่วนรางวัลสุดท้ายซึ่งเป็นรางวัล Popular Vote จะใช้การนับยอดคนดู ยอดไลค์ และยอดแชร์ ในวันที่กำหนด วันนี้การประกวดเสร็จสินแล้ว เราได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา และเรียนเชิญน้อง ๆ รวมถึงครูที่ปรึกษา มารับรางวัล ณ เวทีแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติด้วย”

นายศรีสุวรรณ  ควรขจร ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผน/คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า “สสส. ได้สนับสนุนโครงการชุมชนสดใสไร้ยาสูบ ภายใต้มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) โดยดำเนินงานมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และบริบทในพื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งความสำเร็จจาการบูรณาการกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ภายใต้แคมเปญ  เลิกบุหรี่บ้านละคน และลดพื้นที่ปลูกยาสูบยาสูบที่ผ่านมา พบว่า โครงการฯ ได้ใช้กระบวนการแกนนำอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่สามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการใช้กลุ่มอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ในชุมชนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ จนสามารถทำให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังได้ยกระดับการทำงานให้ครอบคลุมและยั่งยืนมากขึ้นโดยเน้นการขยายผลจากนักสื่อสารต้านยาสูบซึ่งเป็นแกนนำหลักในการสร้างกระแสขับเคลื่อนโครงการและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักสร้างสื่อสารรุ่นใหม่ และพัฒนาไปสู่ “นักสื่อสารต้านยาสูบ” โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อลดการสูบในกลุ่มผู้สูบและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ และกลุ่มเยาวชน อีกทั้งการปรับเนื้อหาการรณรงค์ที่จะเน้นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนนักสูบหน้าใหม่ โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่เป็นกลุ่มโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ เช่น เขตการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นต้น”

ศ.ดร.อิศรา  ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. กล่าวสรุปในช่วงท้ายว่า “สสม. มีความพยายามที่จะหาแนวร่วมหรือพันธมิตรในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้งานพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะพี่น้องคนไทยเติบโตได้เร็วและคล่องตัวขึ้น เช่นเดียวกับในงานด้านอื่น การทำงานด้านสื่อที่เราก็อยากมีกลุ่มนักสื่อสารต้านยาสูบรุ่นใหม่ ๆ ช่วยกันนำเสนอข้อมูลและข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ให้เป็นกระแสอยู่ในสังคม ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งออนไลน์ วันนี้ เรายินดีที่ได้พันธมิตรรุ่นใหม่ มาช่วยกันสื่อสารปัญหาสำคัญคือ บุหรี่ ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น เป็น Influencers ต้นแบบต้านยาสูบ ไม่ว่าจะเป็น ๆ น้องทั้ง 5 ทีมที่ได้รางวัล และอีกกว่า 50 ทีมที่ร่วมกิจกรรมประกวดคลิป “เลิกบุหรี่บ้านละคน” ในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราจะไม่จบแค่วันนี้ แค่งานวันนี้ แต่ในวันหน้า และในงานครั้งต่อไป จะมีโอกาสได้เห็นพวกเรา ได้ทำงานร่วมงานกับพวกเราในงานพัฒนาสังคมด้านอื่น ๆ ต่อไป”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics