ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่

ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่
Spread the love

🛑 เจ้าหน้าที่ศุลกากรภาคที่ 4 จับกุมบุหรี่เถื่อนยี่ห้อดัง ลักลอบหนีศุลกากรได้ที่ศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มูลค่ากว่า 4,500,000 บาท พร้อมเร่งขยายผลหาตัวผู้กระทำผิด

ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่

               วันอังคารที่ 8 สิงหาคม   2566   เวลา 10.00 น.         นายวรณัฎฐ์   หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ร่วมแถลงข่าวกรณีการจับกุมบุหรี่เถื่อนลักลอบหนีศุลกากร ยี่ห้อ John จำนวน 1,000,000 มวน     มูลค่า 4,500,000 บาท น้ำหนักรวม 1,300 กิโลกรัม  ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีการขนส่งผ่านศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ

                สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4   ได้ทำการเข้าตรวจค้นศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลาประมาณ 23.35 น. ผลการตรวจค้นพบบุหรี่ต่างประเทศ ยี่ห้อ John ไม่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย บรรจุอยู่ภายในกล่อง จำนวน 200 กล่อง โดยไม่พบเอกสารเกี่ยวกับการผ่านพิธีการศุลกากร

ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่

                 การกระทำดังกล่าว อาจเป็นความผิดตามมาตรา 242 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. จึงเป็นของอันพึงต้องรีบตามมาตรา 166 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ยึดของดังกล่าว เพื่อทำการสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดี และในส่วนของกลางได้ส่งด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป

ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่
ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่ ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่

                  นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกรมศุลกากร ให้ความสำคัญและมีนโยบายที่สอดคล้องกันในเรื่องการป้องกันการลักลอบสินค้าหนีภาษีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันปราบปรามป้องกันการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยในครั้งนี้เป็นการลักลอบขนส่งสินค้าผ่านช่องทางไปรษณีย์ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งหากเล็ดลอดไปได้จะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของความชอบธรรมในการแข่งขันทางการค้า และยังเป็นการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนจากการได้รับสินค้าปลอมแปลงที่อาจเกิดปัญหาหรือส่งผลต่อสุขภาพได้

ศุลกากรภาคที่ 4 จับใหญ่บุหรี่เถื่อนกลางศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่

              สำหรับสถิติในการจับกุมการลักลอบบุหรี่ต่างประเทศไม่ติดอากรแสตมป์เข้ามาในราชอาณาจักร   ปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 384 คดี  ปริมาณ 6,322,188 มวน   มูลค่ากว่า 28,000,000 บาท  ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะให้ความสำคัญกับการปราบปรามการลักลอบนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร  เพื่อเป็นการปกป้องสังคมและสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics