เทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรมปลูกต้นสนคืนให้หาดชลาทัศน์ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Spread the love

กิจกรรมปลูกต้นสนคืนให้หาดชลาทัศน์ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
เทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรมปลูกต้นสนคืนให้หาดชลาทัศน์ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
วันนี้ (27 กรกฎาคม 2566) ณ หาดชลาทัศน์ (วงเวียนคนอ่านหนังสือ) จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา โดยส่วนการโยธา สำนักช่าง กำหนดจัด กิจกรรมปลูกต้นสนคืนให้หาดชลาทัศน์ ภายใต้โครงการ “คืนต้นสนให้หาดชลาทัศน์” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายวิชากร บัวหอม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจากทุกสำนัก/กอง ร่วมกับ นายไพศาล พนังแก้ว รองประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจ สงขลา และเจ้าหน้าที่สถานพินิจสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
 
สำหรับโครงการ “คืนต้นสนให้หาดชลาทัศน์” ในครั้งนี้ เพื่อปลูกต้นไม้ทดแทนที่หักโค่นตามธรรมชาติ หรือโดยการกระทำของมนุษย์ ให้คงสภาพที่สมบูรณ์และมีความสมดุลของพื้นที่สีเขียวในสังคมเมือง โดยมีกิจกรรมในโครงการ คือ การปลูกต้นสน จำนวน 391 ต้น ณ บริเวณหาดชลาทัศน์
 
ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ขอความร่วมมือทุกท่านตระหนักในคุณค่าของต้นไม้ และช่วยกันฟื้นฟู ดูแล ต้นไม้ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้และช่วยเพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
ข่าว // นางวัลลียา พรมสาร
ภาพ // กรชนก บุญสม
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics