AIS เปิดคอลล์ เซ็นเตอร์ สร้างอาชีพ แด่ผู้พิการทางสายตา แห่งที่ 13

Spread the love

6 พฤศจิกายน  2560 เอไอเอส เดินหน้าสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ ทางสายตา ขึ้นเป็นแห่งที่ 13 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   โดยมีนางวิไล  เคียงประดู่  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือเอไอเอส  พร้อมด้วยนางบุษบา  สถิรพิพัฒน์กุล  รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ เอไอเอส  กล่าวว่าเอไอเอส เล็งเห็นถึงศักยภาพของคนพิการ ที่มีผลการทำงานในระดับที่ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากคนปกติ  เอไอเอส จึงเดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้คนพิการอย่างต่อเนื่อง  และเอไอเอส  ได้ให้บริการด้วยมาตรฐานในระดับเดียวกับพนักงานปกติ โดย มีการออกแบบการทำงานของพนักงานเหล่านี้ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ อาทิ ผู้พิการทางสายตาและทางร่างกาย มีหน้าที่โทรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งสิทธิพิเศษและเสนอบริการ รวมถึงแคมเปญต่างๆ ของเอไอเอส ให้บริการรับ-ส่งและยกเลิก SMS แทนลูกค้า ส่วนผู้พิการทางการได้ยิน จะให้บริการภาษามือผ่านทาง Web Cam เป็นต้น โดยปัจจุบันมีพนักงาน เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ผู้พิการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 126 คน  และจะขยายศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากขึ้น 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics