เทศบาลคอหงส์ ทดลอง ONE WAY

Spread the love

สืบเนื่องมาจากการใช้เส้นทางการจราจรในบริเวณถนนทุ่งรีและถนนปุณณกัณฑ์  มียวดยานพาหนะคับคั่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้สัญจร   เทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรคอหงส์   จึงทดลองการใช้เส้นทางเดินรถทางเดียว (ONE WAY)  เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว (รายละเอียดตามรูป)

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics