เทศบาลคอหงส์ ทำหมันหมาแมว

Spread the love

วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560   ณ   ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองหวะ (อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์)       เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับปศุสัตว์เขต 9   ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่และคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    จัดทำโครงการบริการวิชาการคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อ “เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”  โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมว มาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics