แถลงข่าวโครงการ TTET-PSU Research Collabaration

Spread the love

  วันศุกร์ที่ 28 เมษายน  2560 ณ ห้องประชุมใหม่ (ตึกสตางค์) คณะวิศวกรรม ม.อ. เวลา 14.30 น. – 16.30 น.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้า ทูโซ อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนดฺ์)  จำกัด   ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการ TTET-PSU  Research Collabaration   เพื่อการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต  และเปิดตัวห้องวิจัยร่วมทางด้านสมองกลฝังตังในรถยนตฺ์ ในโครงการชื่อ Quality activity for embedded software based on automotive industry  โดยจากที่ได้ร่วมกันเปิดห้องวิจัยเมื่อคราวก่อน  ณ ห้องปฎิบัติการ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร. ม.อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559  

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้รถยนต์ มีสมรรถนะสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการขับเคลื่อน การควบคุมเครื่องยนต์ การควบคุมความปลอดภัยในการขับขี่ รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ บริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (TTET) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ มีระบบสมองกลฝังตัวในรถยนต์ที่ควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องของอาจารย์และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังผลงานทางด้านสมองกลฝังตัว การออกแบบวงจรดิจิทัล การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ การพัฒนาระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things; IoT) และสมาร์ทซิตี้ บริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงสนับสนุนทุนจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเพื่อเป็นฐานหลักในการสร้างวิศวกรที่มีความสามารถพร้อมสำหรับการทำงานทางด้านสมองกลฝังตัวในรถยนต์ ในหัวข้อ “Quality activity for embedded software based on automotive industry” และ “FPGA Training: Software-Defined System on Chip (SDSoC) approach for system acceleration ”ซึ่งจะมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้โจทย์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และโจทย์วิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ จึงนับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics