การประชุมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35

Spread the love

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา    มีนายอนุรัฐ  ไทยตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการประชุม  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 โดยจะเริ่มวันที่ 20 – 30 มิถุนายน  2560    และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36  วันที่  20 – 24 กรกฏาคม 2560  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวม 20 ฝ่ายและ 1 สำนัก และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามการแข่งขัน ประมาณ 58 สนาม และที่พักนักกีฬาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  การวิ่งไฟพระฤกษ์ และการเฉลิมฉลองในแต่ละพื้นที่  การจัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้สื่อข่าว (Press Center)   ในภาพรวมการเตรียมการมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ สำหรับสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ทางจังหวัดใช้สนามในพื้นที่เขตอำเภอเมืองสงขลาและหาดใหญ่รวมไปถึงสนามกีฬาของอำเภอสะเดาและนาทวี   สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โดยเตรียมพร้อมการแข่งขัน ภายใต้การทำงานของทุกฝ่ายสำหรับพิธีเปิดและปิดการแข่งขันจะใช้สนามกีฬาติณสูลานนท์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics