ผู้ว่าฯสงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวล๊อค 2 อีก 65 ตัน แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด

ผู้ว่าฯสงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวล๊อค 2 อีก 65 ตัน
Spread the love

วันนี้(14 กพ 60) ที่โกดังเก็บข้าวเทศบาลตำบลระโนด (ใกล้สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นานทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เกษตรจังหวัดสงขลา  นายอำเภอระโนด ผู้แทนบริษัทโตโยต้า ในนามภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคเงิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวล๊อคที่ 2 จำนวน 65 ตัน ซึ่งทางจังหวัดสงขลาได้จัดซื้อด้วยเงินบริจาค 1 ล้านบาท จากโครงการ “ธารน้ำใจซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา ซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย คนไทย …ไม่ทิ้งกัน ” นำมาแจกจ่ายให้แก่ชาวนาในอำเภอระโนด เพิ่มเติมจากล๊อคแรก ซึ่งอำเภอระโนดมีเกษตรกรทำนามากที่สุดในจังหวัดสงขลา และ ล๊อคสุดท้ายอีก 65 ตัน จะมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระแสสินธ์ุและอำเภอสทิงพระภายในอาทิตย์นี้

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลาได้รับบริจาคเงินผ่านโครงการ “ธารน้ำใจซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา ซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย คนไทย …ไม่ทิ้งกัน ” ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และทั่วทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3 ล๊อคๆละ65ตัน ด้วยเงินจากการบริจาค จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชาวนาในคาบสมุทรทิงพระ โดยได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ตามจำนวนที่นาที่มีจริง ในอัตราไร่ละ 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนาที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเรือนละ3,000 บาท 

ทั้งนี้จังหวัดสงขลาได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรอย่างเร่งด่วน โดยอนุมัติวงเงิน1,095,940 บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2559/2560 โดยให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน ,แตงโม ,ฟักทอง และถั่วเขียว ทั้งนี้จังหวัดสงขลา ได้อนุมัติโครงการ “ครึ่งไร่..คลายจน คนน้ำท่วม” ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักให้เกษตรกรยากจนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสงขลา โดยใช้เงินบริจาคจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักอายุสั้น แจกจ่ายให้ครัวเรือนเป้าหมาย ได้แก่เกษตรกรยากจน ที่ประสบอุทกภัย และไม่เป็นครัวเรือนเดียวกันกับที่ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และเมล็ดพันธุ์พืช ทั้งจากการบริจาคในรอบที่ที่ผ่านมาและจากโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้มอบหมาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยบูรณาการร่วมกับ สนง.เกษตรจังหวัด และสำนักงานจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนภายหลังน้ำลด และเพื่อสร้างรายได้แก่ให้เกษตรกร อีกด้วย

ผู้ว่าฯสงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวล๊อค 2 อีก 65 ตัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics