นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (iENA 2022) 

นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ (iENA 2022) 

นักวิจัย ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนว…

Read More
Verified by ExactMetrics