มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือบริการจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ “SKRU Smart University”

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือบริการจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ “SKRU Smart University”
Spread the love

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือบริการจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ “SKRU Smart University”

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ธ.กรุงไทย บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ “SKRU Smart University”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ SKRU Smart University กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางช่อผกา ธีระวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสงขลา 1 ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารกรุงไทย ให้สามารถใช้งานระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือบริการจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ “SKRU Smart University”
มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือบริการจัดการทางการเงิน ภายใต้โครงการ “SKRU Smart University”

สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงิน ในด้านการรับเงินบริจาค และการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติ ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2567-2571 การรับชำระเงินผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) การรับชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code ผ่านช่องทางชำระเงินต่างๆ และร้านค้าของทางมหาวิทยาลัย

การใช้บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) เพื่อใช้ในการบริหารดูแลค่าใช้จ่ายในการชำระค่าสินค้า / บริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สถานีบริการน้ำมันบางจาก สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ สถานีบริการน้ำมันพีที ทั่วประเทศ การบริการเพื่อการโอนเงินเดือน โบนัส เงินปันผล เบี้ยประชุม และเงินอื่นๆ การรับชำระเงิน Bill Payment / Cross Bank Bill Payment ค่าสมัครสอบ ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในภายหน้า ผ่านช่องทางการรับชำระเงินต่างๆ ของธนาคาร โดยทั้งสองฝ่ายจะตกลงรายละเอียดในการดำเนินการร่วมกันต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics