มรภ.สงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน SDGs รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024

มรภ.สงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน SDGs รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน SDGs รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024 สุดปลื้มคะแนนรวมปีนี้ 49.5 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ติด Top 300 ของโลก ได้ไป 67.7 คะแนน
 
             เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 Times Higher Education (THE) องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ “THE Impact Rankings” ประจำปี 2567 โดยในปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 1,963 แห่งจาก 125 ประเทศ มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยส่งข้อมูลและได้รับการจัดอันดับทั้งสิ้น 77 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 65 เเห่งเมื่อปี 2566 เเละ 51 เเห่งเมื่อปี 2565 โดยพบว่ามีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชมงคลจากจังหวัดต่าง ๆ นับเป็นความก้าวหน้าสำคัญของภาควิชาการในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน SDGs     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับการจัดอันดับ www.timeshighereducation.com
 
มรภ.สงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน SDGs รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024
 
 
               ใน Impact Rankings 2024 โชว์ผลงานใน 5 ประเด็น ได้แก่ SDG1 No poverty (ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่) SDG4 Quality Education (สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต) SDG7 Affordable and clean energy (สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา) SDG11 Sustainable Cities and Communities (ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน) และ SDG17 partnerships for the goals (สร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
 
               ผลปรากฏว่าในปีนี้ มรภ.สงขลา มีคะแนนรวม 49.5 คะแนน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2022 (18.7 คะแนน) และปี 2023 (32.3 คะแนน) โดยเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ได้คะแนน 67.7 ติด Top 300 ของโลก เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ได้คะแนน 48.6 TOP 800 ของโลก เป้าหมายที่ 7 การมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ ได้คะแนน 45.9 TOP 600 ของโลก และ เป้าหมายที่ 11 การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ยั่งยืน ส่งจัดอันดับเป็นปีแรก
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics