มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 4 รางวัลจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 4 รางวัลจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
Spread the love

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 4 รางวัลจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ในโครงการ กรอบการวิจัย “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม”และ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 4 รางวัลจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร    ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 4 รางวัล จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในโครงการ กรอบการวิจัย “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” และ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา เป็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re- inventing University) ขอชื่นชมและให้กำลังทีมวิจัยทุกท่าน ที่ช่วยพัฒนาผลงานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based Research) เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสามารถสร้างผลงานวิจัยจนสำเร็จในระดับนานาชาติ และรางวัลนี้เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 27
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 4 รางวัลจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
โดยรางวัลที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับ 3 รางวัล ระดับดีเยี่ยม และ 1 รางวัล นวัตกรชุมชน ได้แก่
1. เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนนวัตกรรมจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลผลการประเมินการดำเนินการวิจัยของชุดโครงการ ระดับดีเยี่ยม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน ผู้อำนวยการแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก หัวหน้าโครงการที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปุณยนุช รุธิรโก หัวหน้าโครงการที่ 2 และอาจารย์หมัดเฟาซี รูบามา หัวหน้าโครงการที่ 3 และคณะ
2. เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถของนวัตกรชุมชน กลุ่มเลี้ยงชันโรงจังหวัดสงขลา เพื่อขยายผลต่อยอดนวัตกรรมพร้อมใช้ที่เหมาะสมสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล APPROPRIATE TECHNOLOGY เทคโนโลยีง่าย ใช้ได้จริง ระดับดีเยี่ยม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุกูล ชิ้นฟัก หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และคณะ
3. เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถของนวัตกรชุมชน กลุ่มเลี้ยงชันโรงจังหวัดสงขลา เพื่อขยายผลต่อยอดนวัตกรรมพร้อมใช้สู่เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล BIG IMPACT สร้างผลกระทบสูงต่อชุมชน ระดับดีเยี่ยม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และคณะ
4. เรื่อง การเสริมสร้างขีดความสามารถของนวัตกรชุมชน กลุ่มเลี้ยงชันโรงจังหวัดสงขลา เพื่อขยายผลต่อยอดนวัตกรรมพร้อมใช้สู่เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล IMPRESSIVE INNOVATOR นวัตกรในดวงใจ ประกอบด้วย ร.ต.ท.สมศักดิ์ คำแสน นายสว่างพงษ์ สุวรรณแท้ นายคมคาย เพ็ชรมุณี นายสมบัติ สุดเมือง โดยมีนักวิจัยประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล และคณะ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics