เปิดแล้วหลาดสายเตราะบ้านในไร่ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ต.คอหงส์

เปิดแล้วหลาดสายเตราะบ้านในไร่ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ต.คอหงส์
Spread the love

เปิดแล้วหลาดสายเตราะบ้านในไร่ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ต.คอหงส์

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน  2567  เวลา 06.00 – 10.00 น. ณ หลาดสายเตราะบ้านในไร่ ซอย 13  ถนนปุณณกัณฑ์  ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ได้จัดกิจกรรมเปิด ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต จำหน่าย และการตลาด (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

โดยมี นายนายสมนึก  พรหมเขียว  ผู้ว่าราชการาจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดป้ายหลาดสายเตราะบ้านในไร่พร้อมนายทวีศักดิ์  ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์   ก่อนทำพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม  2567

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics