สำหรับค่าแรงขั้นต่ำดังกล่าว ทางครม.ชุดก่อนได้มีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศ ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างกระทรวงแรงงานเสนอ      โดยอนุมัติการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ   ที่อัตรา 8-22 บาท/วัน หรือเพิ่มขึ้นต่ำสุดอยู่ที่ 328 บาท/วัน และเพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 354 บาท/วัน          โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 หลังจากไม่มีการปรับขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 

ที่มาภาพ-ข้อมูล

  • กระทรวงแรงงาน