จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เส้า เชิดชูเกียรติและมอบเงินรางวัลให้แก่ “นักกีฬาซีเกมส์”

Spread the love

จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๔ /กกท.จังหวัดสงขลา ทีมฟุตบอล VIP กกท.- หาดทิพย์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ผนึกกำลังคนรักกีฬา และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ เพื่อหาเงินรางวัลมอบให้แก่ “นักกีฬาซีเกมส์” จังหวัดสงขลา
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เส้า เชิดชูเกียรติและมอบเงินรางวัลให้แก่ "นักกีฬาซีเกมส์"
 
โดย นายเจษฎา  จิตรัตน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)
นายไพเจน  มากสุวรรณ์ (นายกองค์การส่วนจังหวัดสงขลา
นายวันชัย  ปริญญาศิริ (นายกเทศมนตรีนครสงขลา)
พลตำรวจโทสาคร  ทองมุณี (นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
นายพรรณภพ  อุ่นเสียม (ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4 )
นายประสงค์  บริรักษ์ (นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา)
นายประทีป  แก้วประสิทธิ์ (ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์จำกัด (มหาชน)
นางอุไรวรรณ  จันลาภ อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประทศไทยจังหวัดสงขลา)
นายรักพล  เลนุกูล (ประธานบิลเลียดและสนุกเกอร์จังหวัดสงขลา)
นายฐกฤต  วรกิตติธรรม (ประธานชมรมกีฬาเทควันโด้จังหวัดสงขลา)
และนายพิทยา  รัตนพันธ์ (ประธานชมรมกีฬาป้นจักสีลัตจังหวัดสงขลา)
 
 
ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสี่เส้า และจัดทำเสื้อที่ระลึกนักกีฬาชีเกมส์ เพื่อจำหน่ายในราคาพิเศษ รายได้จากการแข่งขันฟุตบอล และจำหน่ายเสื้อ มอบให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงและได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา โดยจะทำการแข่งขันในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. และพิธีการเชิดชูเกียรติ การมอบเงินรางวัล เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
 
 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนเป็นเงินรางวัลมอบให้กับนักกีฬาชีเกมส์ที่ได้ทำชื่อเสียงและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งลูกหลานชาวจังหวัดสงขลา สำหรับนักกีฬาของจังหวัดที่ได้สร้างชื่อเสียงและได้รับเหรียญจากแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่32 ณ ประเทศกัมพูชา ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนักกีฬาของจังหวัดสงขลา และชมรมกีฬาของจังหวัดสงขลา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักกีพารุ่นต่อไป  ในการสร้างชื่อเสียงมาสู่จังหวัดสงขลาในอนาคต และเพื่อเป็นการปลุก กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแช่งขันกีฬาชีเกมส์ ครั้งที่ 33 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร – ชลบุรี – สงขลา ซึ่งนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงและได้รับเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมา ประกอบด้วย
1.นายกฤษณัส เลิศสัตยาทร (เหรียญทองกีฬาสนุกเกอร์)
2.นางสาวจุฬานันท์ ขันติกุลานนท์ (เหรียญทองกีฬาเทควันโด)
3.สิบเอกพรเทพ พูลแก้ว (เหรียญเงินนักกีฬาปันจักสีลัต)
4.นายสรายุทธ สระแก้ว (เหรียญเงินกีฬาปันจักสีลัต)
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics