เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
Spread the love

เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
 
วันจันทร์ที่ 9  มกราคม  2566  พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วมงานพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อรับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เสนอแผนปฏิบัติการ (action plan). ” หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว”
 
เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
โดยมีเมืองอื่นๆ ที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งหมด 15 เมือง จากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดี  ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
 
เทศบาลนครหาดใหญ่ มอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics