ไอแบงก์ลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งป…

Read More