โรงพยาบาลเมืองสงขลา เดินหน้าเปิดคลีนิกตรวจสุขภาพและคลีนิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เริ่ม 1 ส.ค. 61 นี้

  โรงพยาบาลเมืองสงขลา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการบริการทางก…

Read More