โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน

โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับบ้าน

โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จ…

Read More