เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดหอประชุม รับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เปิดหอประชุม รับบริจาคโลหิต เนื่องในว…

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับ 4 อำเภอในจังหวัดสง…

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5, 000 ชิ้น แก่พระภิกษุสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 5, …

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาน้ำถุงยังชีพ และยารักษาโรคมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.สทิงพระ

วันที่  ( ๖ ธ.ค.๖๐)   นางนฤมล …

Read More