เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยราบรื่น ประชาชนร่วมใช้สิทธิการมีส่วนร่วมอย่างคับคั่ง

เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยราบรื…

Read More