เลขาฯ​ ศอ.บต.​ เผย​เห็นรูปธรรม​ “เมืองต้นแบบ-ท่องเที่ยว-ขนส่ง-เศรษฐกิจฐานราก​-การค้าชายแดน”

เลขาฯ​ ศอ.บต.​ เผย​ การพัฒนาเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม​ “เมื…

Read More