เลขาธิการ ศอ.บต. เผย​ ชีวิตของผู้พิการดีขึ้น​ หลังได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ​

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.

เลขาธิการ ศอ.บต. เผย​ ชีวิตของผู้พิการดีขึ้น​ หลังได้รับอุปก…

Read More