เทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

เทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

วันนี้ เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใ…

Read More