เทศบาลเมืองคอหงส์จัด แถลงข่าวและเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี พ.ศ. 2563

งานแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยวาตภัยและ…

Read More