เทศบาลนครหาดใหญ่ แถลงข่าวการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน

เทศบาลนครหาดใหญ่ แถลงข่าวการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใ…

Read More