เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีรับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีรับมอ…

Read More