เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือ 4 องค์กร พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่

 เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือ 4 องค์กร พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่

 เทศบาลนครหาดใหญ่จับมือ 4 องค์กร พัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ ว…

Read More