เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสิงหนคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (7 ธ.ค.60) ที่โรงเรียนท่าแคง ตำบลบางเขียด อ…

Read More