อบรมพัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสิรินภา โรงแรมหรรษ…

Read More