อบจ.สงขลา ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น แนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการภาคใต้ฝั่งตะวันออก

อบจ.สงขลา ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น แนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบ…

Read More