อธิการบดี มรภ.สงขลา ปิดสัมมนา วิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

ประธานปิดโครงการ

อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนา วิทยากรโครง…

Read More