องคมนตรี  ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ประดิษฐานพระนามภิไทย “สธ” รุ่น 123 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

องคมนตรี  ประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด วัดช้…

Read More