ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม  2562 เวลา 9.15 น. นายอมร&nbs…

Read More