สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญตะกร้าพระราชทานมอบแก่นางวิมล พุทธมา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้แทนพระองค์…

Read More

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พวงมาลา วางหน้าหีบศพ นางปิยะนุช ศรประสิทธิ์

วันที่ 22 ธันวาคม  2561   เวลา17.00 น. สมเด็จ…

Read More