สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ มรภ.สงขลา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ มรภ.ส…

Read More