สถาบันฮาลาล ม.อ. เตรียมจัด “World Hapex 2018” เดินหน้ายกระดับสินค้า – บริการ ฮาลาล สู่ตลาดโลก

  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงาน “Wo…

Read More