สงขลา แถลงข่าว เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย และเข้มงวดหลักเกณฑ์ในการเปิดภาคเรียน

สงขลา แถลงข่าว เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย และเข้มงวดหลักเกณฑ์ในการเปิดภาคเรียน

จังหวัดสงขลาแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เร่ง…

Read More