สงขลาจัด‘นวัตกรรมยางพาราไทย’ ชูแนวคิด“ยางคือชีวิต” ต่อยอดสู่ความยั่งยืน

สงขลาจัด‘นวัตกรรมยางพาราไทย’ ชูแนวคิด“ยางคือชีวิต” ต่อยอดสู่…

Read More