ศอ.บต.​ จัดเวทีถอดบทเรียน​แผนการพัฒนาตำบล​ ดึง​ “สภาสันติสุข​ตำบล” เป็นกลไกบริหารจัดการ​ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

ศอ.บต.​ จัดเวทีถอดบทเรียน​แผนการพัฒนาตำบล​ ดึง​ “สภาสั…

Read More