ศอ.บต.ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ให้ โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่

ศอ.บต.ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ให้ โรงพยาบ…

Read More